12. Dopravní nehoda
Jankovice - 23. 2. 2019
Jednotka byla povolána k úklidu a uvolnění komunikace po dopravní nehodě k obci Jankovice.

 

11. Technická pomoc
Teplá - 18. 2. 2019
Jednotka byla v 19:09 hod. vyslána na žádost PČR k technické pomoci do ulice Nádražní v Teplé. Bylo nutné transportovat pacienta z úzkých schodů.


10. Požár komína
Teplá, Školní ul. - 17. 2. 2019
Při pořádání našeho hasičského plesu byla jednotka našeho sboru vyslána k požáru komína do ulice Školní v Teplé.

9. Požár
Teplá, obchod JIP - 16. 2. 2019
Jednotka byla povolána ve 12:17 hod. k požáru zásuvky do obchodu JIP v Teplé. Zahoření elektrické zásuvky zlikvidovala jednotka použitím sněhového hasicího přístroje (CO2). V budově byl vypnut elektrický proud a zásuvka zabezpečena.8. Dopravní nehoda
Úterý - Olešovice - 14. 2. 2019
Jednotka byla ve čtvrtek po sedmé ranní vyslána k dopravní nehodě mezi Úterým a Olešovicemi autobusu a osobního automobilu. Jedna zraněná osoba z OA byla předána ZZS. Dvě osoby v autobuse nezraněny. Hasiči odpojili akumulátor a provedli protipožární opatření.

7. Technická pomoc
Služetín - 10. 2. 2019
Jednotka byla povolána ve 21:26 hod. k otevření bytu do obce Služetín. PČR byla již na místě.
V době příjezdu naší jednotky byl již byt otevřený. V bytě byly čtyři malé děti (ve věku 3 až 10 let) dle informací od čtvrtka samy. Na místo byla také povolána záchranná služba z důvodu zjištění stavu dětí. Vynikající práci zde odvedla hlídka Policie ČR z Teplé.


6. Únik nebezpečné látky
Teplá - Sádky - 27.1.2019
Jednotka byla povolána v 10:28 hod. k úklidu oleje na vozovce v obci Šafářské domky.
Místo události nebylo v Šafářských domcích, ale u sádek. Olejové skvrny byly posypány sorbentem.


5. Technická pomoc
Poutnov - 16. 1. 2019
Jednotka je povolána k čerpání vody ze sklepa do obce Poutnov.

4. Technická pomoc
Jankovice - 14. - 15. 1. 2019
Jednotka byla k této události povolána ve 23.52 hodin. Dopravní nehoda nákladního automobilu za Horním Kramolínem ve směru na Teplou. Na místo jede odtahová služba. Jednotka byla v 7:21 hod povolána na úklid ke kamionu v příkopě, kde bylo zahájeno vyproštění. Silnice byla během vyprošťování uzavřena.


3. Technická pomoc
Teplá - ML - 14. 1. 2019
Jednotka je povolána k odstranění stromu spadlého přes komunikaci směrem od Teplé na Mariánské Lázně za hájenkou s technikou CAS 20 MAN.

 

2. Požár hospodářské budovy
Zádub - 2. 1. 2019
Jednotka společně s HZS Mariánské Lázně a JSDH Mnichov byla povolána k požáru hospodářské budovy v obci Zádub. Jednotka vyjela s oběma zásahovými vozidly CAS 32/8200/800-S2R, CAS 20/4000/400-S2T. Jednalo se o požár hospodářské budovy s větším množstvím ustájených koní, kteří byli z hořících prostor vyvedeni. V budově hořely převážně díly ke koňským povozům, automobilům a zemědělským strojům. Došlo ke zřícení části střechy. V průběhu hasebních prací bylo nalezeno torzo lidského těla. Místo nyní vyšetřují kriminalisté a pracovníci vyšetřování příčin požáru.

 

 

1. Požár kontejneru
Teplá - 1. 1. 2019
Jednotka je povolána k požáru hořícího plastového kontejneru u penzionu pro seniory v Teplé. Je to první výjezd v roce 2019.2 0 1 8


2 0 1 7


2 0 1 6


2 0 1 5


2 0 1 4


2 0 1 32 0 1 2

2 0 1 1

2 0 1 0


  			    

 

Důležitá čísla

150 - Hasiči
155 - Záchranná služba
158 - Policie
112 - Tísňová volání

 

Zkušební tón
Zkušební nepřerušovaný tón v délce 140 s se používá při periodických zkouškách sirén. Požární sirény a sirény civilní obrany se zkouší 1x měsíčně a to vždy 1. středu v měsíci ve 12:00  hod.

Požární poplach
Je vyhlašován přerušovaným tónem sirény po dobu 1 minuty, který má tvar 25 vteřin nepřetržitého tónu, poté 10 vteřin klesá a opět 25 vteřin nepřetržitého tónu. Vyhlašuje se za účelem svolání jednotek požární ochrany. Není varovným signálem pro obyvatelstvo, ale upozorňuje obyvatelstvo, že pravděpodobně někde něco většího hoří či se někde stala nějaká katastrofa či ohrožení a po komunikacích se budou ve větší míře pohybovat záchranná vozidla hasičů, policie či zdravotníků.

Všeobecná výstraha
Signál je vyhlašován kolísavým tónem sirény po dobu 140 vteřin a může být vyhlašován třikrát za sebou v cca. tříminutových intervalech. Po jeho zaznění bude vždy následovat tísňová informace z hromadných informačních prostředků (republikové, regionální a místní působnosti). V té bude obyvatelstvo vyrozuměno o jakou hrozící nebo vzniklou mimořádnou událost se jedná.

Desatero pro velitele dobrovolných sborů hasičských

1. Byl-li jsi zvolen velitelem sboru hasičského, nestal jsi se ještě pánem jeho.

2. Važ sobě důvěry těch, kdož tě volili, všem pak dokaž počínání svým, chceš být dobrým i vůdcem.

3.  Snaž se, abys čase nejkratším osvojil sobě potřebných odborných vědomostí, bez kterých nemůžeš se státi dobrým velitelem.

4.  Jdi ve všem, co se týče cti a dobra sboru tobě svěřeného, příkladem napřed.

5.  Uložené tobě povinnosti rád a svědomitě plň a k tomu přihlížej, aby i ostatní tak činili.

6.  Pečuj stále o veškeré přístroje hasicí a záchranné, jakož i o náležitý výcvik všeho členstva, aniž pomíjej stránky vlastenecké a vzdělávací.

7. Chceš-li, aby členové sboru tobě svěřeného ovládáni byli statečností, obětavostí a nezištností, sám takovým býti musíš.

8. Zdraví a bezpečnost členstva jako své vlastní střež a jen tenkrát nebezpečí vydávej, jedná-li se o záchranu života bližního.

9.  U občanstva, ať té či oné národnosti nebo náboženství, chovej se při vykonávání úřadu svého naprostou nestranností.

10. Řiď se ve všem všudy předpisy organizačními, aniž pohrdej podniky svépomocnými, čti vše, co písemnictví hasičské ti podává a dbej, aby i ostatní příslušníci sboru tak činili.

 

 

   
e